Stubbfräsar

När man tagit bort träd på områden som till exempel grönområden, parker eller i diken så kan det vara en bra idé att använda sig av en stubbfräs för att se till att de risker som uppstickande stubbar faktiskt utgör kan undanröjas. Det blir så mycket snyggare att få bort dessa gamla stubbar och få en plan yta.Att använda sig av en stubbfräs för att ta bort kvarvarande stubbar som sticker upp efter att man har kapat träd hjälper inte bara till att förhindra olyckor utan även för att underlätta övrigt underhåll såsom gräsklippning och röjning av sly. Att som tidigare ta upp dessa stubba för hand är ett nästintill outhärdligt arbete, det tar tid och det sliter fruktansvärt på kroppen. Det finns nog ingen idag som inte använder sig av en stubbfräs för att få bort eländet.Stubbfräsen finns både till grävlastare, grävmaskiner, kompaktlastare, teleskoplastare och minigrävare. Den gamla hederliga stubbfräsen arbetar via en hydralmotor skyddad av en plåt som driver skivan av olika utbytbara skärverktyg och på kanten har den kedjor eller gummi som förhindrar träflisen att flyga iväg. Det är ett effektivt sätt att få bort gamla stubbar, efter den fått göra sitt arbete så är det inget kvar utan man kan gräva igen och så gräs eller vad man nu gör med platsen där stubben fanns.Nu finns en nyare variant som avlägsnar stubbarna både tystare och förhindrar spridningen av träflis mot för den äldre modellen. Man använder samma slags drivenhet som jordborrar och den har en spets som fäster i stubbens yta och sedan drar fräsen nedåt i ett horisontellt snitt likt som en borr samtidigt som den fräser istället för att borra. Den samlar träfliset prydligt bredvid stubben och när man gjort första hålet fortsätter man bredvid tills hela stubben är borta.