Skogsmaskiner

Lång tid har vi i Sverige varit duktiga på skogsjordbruk och att ta vara på och förädla vår skog, många stora bolag har kommit till och funnits länge. Sverige räknas som världens näst största exportör av sågade trävaror. Det är en stor industri och många har haft skogen att tack för jobb och försörjning. Skogsavverkning med Skördare kom i slutet på 70 talet och det innebar en stor förändring inom skogsbruket. En skördare är en maskin som först kapar trädet sedan kvistar stammen och slutligen gör färdiga stockar av dem vilket är enormt tidssparande och effektivt om man jämför med tidigare arbeten som utfördes med yxa och motorsåg. Den första modellen av skördare var en så kallad tvågreppsskördare, dessa fällde först trädet med ett klippaggregat eller en gripsåg fram på kranspetsen och förde sedan stammen vidare till en processor som kvistade den och kapade upp den i olika storlekar. När sedan engreppsskördaren kom så kunde maskinerna göra samma arbete fast nu endast med kranspetsen. Skördaren mäter också stammens diameter och längd för att få de optimala stockarna.Stockarna fraktas sedan ut ur skogen av en Lunnare eller en Skotare. En Lunnare drar/släpar ut virket från skogen till en uppsamlingsplats via en grip eller lastade i en klämbank och används oftast när träden endast är avverkade och kvistade men stockarna fortfarande har fullängd. I avverkning med Skördare används i dagsläget oftast Skotare som istället lastar upp de färdigkapade stockarna med en grip till sin lastbärare/vagn. Skotaren är utrustad med boggie som ökar terrängframkomligheten och minskar risken för att maskinen ska välta när den bär fram virket över stenar och stubbar.