Säker förvaring

Säkerheten på arbetsplatsen är en fråga som ofta kommer upp, vilket är en bra sak. Det är en av de absolut viktigaste frågorna och en förutsättning för att vi ska kunna vistas där och känna oss trygga. På en arbetsplats behöver även våra saker vara i trygga händer, vilket ställer krav på god och säker förvaring.

Tänk på brandrisken

Ofta tänker många på inbrottsrisk när det pratas om säker förvaring, men det är fler saker än just inbrott du behöver tänka på. En sådan sak är brand. Därför är det ytterst viktigt att du har brandavskiljande skåp om du ska förvara brandfarliga produkter och gaser. Det är också viktigt, och till och med ett lagkrav, att sätta upp skyltar som varnar för att det finns brandfarligt gods på platsen.

Kunskap är trygghet

När du har sett över dina behov av säker förvaring och vet vad du behöver skaffa, är det dags att hitta en pålitlig leverantör. Det finns många återförsäljare och ett stort antal typer av skåp. Var säker på att du väljer någon med ett brett och bra utbud och som är kunniga om det de säljer.