Riva och bygga nytt

Om du nyss har eller ska köpa en tomt med ett äldre boningshus kanske du står i tankarna att riva och bygga nytt från grunden. Det finns en hel del att tänka på och det kommer vi gå närmare in på här idag.

Rivningslov

För det första behöver man söka rivningslov hos kommunen för att se om det ens är möjligt. Rivningslov behövs för alla byggnader eller delar av byggnader som också kräver bygglov. Reglerna kan dock skilja sig åt så det bästa är att man tar kontakt med stadsbyggnadskontoret i sin kommun för att ta reda på vad som gäller.

Ta hjälp

Det mest vanliga är att man sedan vänder sig till en rivningsfirma som utför själva arbetet. Här är det bra att ta offerter från olika firmor så du har något att jämföra med. Om du bor i närheten av Stockholm finns exempelvis Miramix som utför rivning åt både privatpersoner och företag.

När man fått ett rivningslov beviljat ska man därefter utse en så kallad kvalitetsansvarig och göra en formell rivningsanmälan till kommunen genom en blankett. Däri ska man bland annat redovisa för vilka material byggnaden har och hur man tänkt göra sig av med dem.

Slänga och spara

Fundera gärna innan på vilka delar som går att rädda, om du ska sälja en del utav dem eller skänka bort. Idag kan en fin inredningsdetalj bli något som en gång tillhört ett äldre hus och så sparar man även pengar på allt som inte ska slängas då det tillkommer kostnader för containrar och själva deponeringen av det gamla materialet. För att hålla kostnaden nere kan man även välja att riva delar av huset själv, tänk dock på att det är både tids och resurskrävande. Man bör då börja med att nedmontera all metall, därefter elartiklar och sedan gips och isolering. När själva stommen och taket är kvar kan man kalla in en firma som får göra resten.