Att fundera på vid sanering av stora byggnationer

Att sanera stora byggnader kan leda till en rad olika problem och är oftast ett mycket stort projekt. Miljöfarligt avfall måste hanteras på visst sätt enligt lag och ibland måste saneringen utföras av utbildade personer. Sanering av byggnader som innehåller PCB Sanering av byggnationer måste ske på ett sätt som tar hänsyn både till människors […]

Stubbfräsar

När man tagit bort träd på områden som till exempel grönområden, parker eller i diken så kan det vara en bra idé att använda sig av en stubbfräs för att se till att de risker som uppstickande stubbar faktiskt utgör kan undanröjas. Det blir så mycket snyggare att få bort dessa gamla stubbar och få en […]

Att plantera skog

När man gräver upp och skördar skog så är det också viktigt att ge tillbaka något till naturen vilket är varför det är vanligt att man planterar ny skog där man har varit och skördat. I texten nedan så kan du läsa om hur det går till när man planterar samt varför det är viktigt […]

Skogsmaskiner

Lång tid har vi i Sverige varit duktiga på skogsjordbruk och att ta vara på och förädla vår skog, många stora bolag har kommit till och funnits länge. Sverige räknas som världens näst största exportör av sågade trävaror. Det är en stor industri och många har haft skogen att tack för jobb och försörjning. Skogsavverkning med Skördare kom […]

Att anlägga parkering

Uppfarten eller infarten till ditt hus är oftast det första du ser när du kommer körande. Det blir en attraktiv uppfart och ger det första intrycket samt ett komplett intryck av ditt hus. En väl genomtänkt och säker uppfart ökar dessutom värdet på din fastighet. Du kommer att bli förvånad när du ser hur stor […]

Läs detta innan du demolerar

När det är dags att demolera är det viktigt att ha de rätta verktygen. Idag finns det avancerad teknologi som underlättar och snabbar upp dina rivningar. Här kan nämnas demoleringssax, skapad för primär och sekundär demolering av betongkonstruktioner.Demoleringssaxen kommer med extra finesser, som system som förstärker trycket på cylindern för att underlätta vid förstörelseögonblicket och […]

Att skörda skog – förr och nu

Att skörda skog är något vi alltid har gjort. Man behöver träd för att bygga och skapa, samt ta bort träd för att göra plats för byar och samhälle. Men hur man skördar liknar inte hur det var förr i tiden. I början, innan maskinerna kom och gjorde allting lättare, var det ett väldigt hårt arbete. Man […]

Grävmaskinens historia

Det var i början av 1900 talet som de första grävmaskinerna kom och detta blev en stor förändring för de som byggde vägar och var tvungen att gräva vid husbyggen med mera. Det vi ser idag som grävmaskin är långt ifrån de första som kom och som styrdes av spakar, linor och en skopa längst fram, […]