Fixa avloppet

Många gånger så är det ålderns som gör att avlopp och annat i en fastighet behöver ses över och eventuellt bytas ut. Att fixa avloppet kan bli ett stort arbete om det vill sig illa. För att gräva fram ditt avlopp kan det behövas ordentliga maskiner. Det är inget man gräver för hand om man […]

Hitta bra lösningar

Som husägare så kan det uppstå problem som kan vara svåra att åtgärda själva och det gäller att hitta bra lösningar. Det flesta saker som uppstår kan man på ett eller annat sätt lösa med någon form av insats. Det är de där akuta problemen som kan vara svåra att åtgärda. Exempelvis översvämning i en […]

Fixa till tomten

Har man skaffat sig ett hus så finns det alltid saker att göra, för det mesta så börjar man inomhus för att göra det beboeligt om det verkligen är ett renoveringsobjekt man köpt. I annat fall så ser man till att huset är i ett sådant skick att man kan bo utan att renovera allt […]

Att sköta skogen

Genom att sköta sin skog så blir man också framgångsrik i sitt ägande av skogen, man måste förstå hur man genom sina insatser kan påverka den ekonomiska potential som skogen faktiskt har. Skillnaden mellan den välskötta skogen och den misskötta samt den orörda är betydligt större än man kan tro. Vinsten vid en eventuell slutavverkning […]

Att fundera på vid sanering av stora byggnationer

Att sanera stora byggnader kan leda till en rad olika problem och är oftast ett mycket stort projekt. Miljöfarligt avfall måste hanteras på visst sätt enligt lag och ibland måste saneringen utföras av utbildade personer. Sanering av byggnader som innehåller PCB Sanering av byggnationer måste ske på ett sätt som tar hänsyn både till människors […]

Stubbfräsar

När man tagit bort träd på områden som till exempel grönområden, parker eller i diken så kan det vara en bra idé att använda sig av en stubbfräs för att se till att de risker som uppstickande stubbar faktiskt utgör kan undanröjas. Det blir så mycket snyggare att få bort dessa gamla stubbar och få en […]

Att plantera skog

När man gräver upp och skördar skog så är det också viktigt att ge tillbaka något till naturen vilket är varför det är vanligt att man planterar ny skog där man har varit och skördat. I texten nedan så kan du läsa om hur det går till när man planterar samt varför det är viktigt […]

Skogsmaskiner

Lång tid har vi i Sverige varit duktiga på skogsjordbruk och att ta vara på och förädla vår skog, många stora bolag har kommit till och funnits länge. Sverige räknas som världens näst största exportör av sågade trävaror. Det är en stor industri och många har haft skogen att tack för jobb och försörjning.  Skogsavverkning […]

Att anlägga parkering

Uppfarten eller infarten till ditt hus är oftast det första du ser när du kommer körande. Det blir en attraktiv uppfart och ger det första intrycket samt ett komplett intryck av ditt hus. En väl genomtänkt och säker uppfart ökar dessutom värdet på din fastighet. Du kommer att bli förvånad när du ser hur stor […]