Fixa till tomten

Har man skaffat sig ett hus så finns det alltid saker att göra, för det mesta så börjar man inomhus för att göra det beboeligt om det verkligen är ett renoveringsobjekt man köpt. I annat fall så ser man till att huset är i ett sådant skick att man kan bo utan att renovera allt för mycket. Det kan vara fråga om tapetsering och målning innan man flyttar in.Utomhus så kanske det är så att man vill göra något åt den tomt som huset står på. Det kanske inte gjort så mycket sedan huset byggdes och de som bodde tidigare kanske inte hade det intresse för trädgårdsplanering eller liknande. Det kan vara en hel del jobb innan man fått det som man vill.Ska det grävas och schaktas om så kan det vara en fördel att veta var avloppsrör och annat ligger i marken så man inte gräver sönder något. Nyare hus så kan det finnas med i olika dokumentationer, medans äldre inte alls finns med utan man får gissa sig fram. Som tur är så finns hjälp att få för detta, man kan lokalisera dessa rör och ledningar med hjälp av olika metoder.När man vet var avlopp och annat går så blir det lättare att ordna till den tomt om omgärdar huset. Det gäller att ha en plan för detta så att man får sin tomt som man vill ha den, tänk dock att inte göra allt för stora förändringar så kan det krävas byggnadslov, kolla upp med din kommun innan du sätter grävskopan och schaktbladet i jorden.