Byta taket på villan

Ett tak har en hållbarhet mellan 30-50 år beroende på ytskikt och hur stor belastning och typ av väderlek taket utsätts för. Oftast är det materialen under ytskiktet som går ut tiden snabbast, medan plåten eller teglet kanske ser härjat ut behöver det inte vara några större fel på det trots några årtionden på nacken. […]

Förändrade förutsättningar för företaget

Som företagare så får man vara förberedd på det mesta, det kan bli förändrade förutsättningar för företaget i och med att upphandlingar inte gick som de skulle och man är tvungen att åtgärda detta på ett eller annat sätt.För många företag så kan det vara kärvt att skaffa sig jobb och om man inte har […]

Fixa avloppet

Många gånger så är det ålderns som gör att avlopp och annat i en fastighet behöver ses över och eventuellt bytas ut. Att fixa avloppet kan bli ett stort arbete om det vill sig illa. För att gräva fram ditt avlopp kan det behövas ordentliga maskiner. Det är inget man gräver för hand om man […]

Hitta bra lösningar

Som husägare så kan det uppstå problem som kan vara svåra att åtgärda själva och det gäller att hitta bra lösningar. Det flesta saker som uppstår kan man på ett eller annat sätt lösa med någon form av insats. Det är de där akuta problemen som kan vara svåra att åtgärda.Exempelvis översvämning i en källare […]

Fixa till tomten

Har man skaffat sig ett hus så finns det alltid saker att göra, för det mesta så börjar man inomhus för att göra det beboeligt om det verkligen är ett renoveringsobjekt man köpt. I annat fall så ser man till att huset är i ett sådant skick att man kan bo utan att renovera allt […]

Att sköta skogen

Genom att sköta sin skog så blir man också framgångsrik i sitt ägande av skogen, man måste förstå hur man genom sina insatser kan påverka den ekonomiska potential som skogen faktiskt har.Skillnaden mellan den välskötta skogen och den misskötta samt den orörda är betydligt större än man kan tro. Vinsten vid en eventuell slutavverkning kan […]

Att fundera på vid sanering av stora byggnationer

Att sanera stora byggnader kan leda till en rad olika problem och är oftast ett mycket stort projekt. Miljöfarligt avfall måste hanteras på visst sätt enligt lag och ibland måste saneringen utföras av utbildade personer. Sanering av byggnader som innehåller PCB Sanering av byggnationer måste ske på ett sätt som tar hänsyn både till människors […]