Behovet av ny fastighet till företaget – ta lån

Det finns flera orsaker till att företag vill investera i fastigheter. Till exempel behöver hyresvärdar lägenheter att hyra ut, medan andra rustar upp renoveringsobjekt och säljer vidare. Oavsett företagets affärsidé, handlar fastighetsaffärer i regel om stora summor. Av den anledningen är det klokt att i förväg se över sitt finansieringsbehov. Varför investera i fastigheter? Att […]

Smarta verktyg för jobbet

Som hantverkare vet du att bra kvalitetsverktyg är en grundförutsättning för ett väl genomfört projekt. Med bra verktyg kan du göra det som krävs för att utföra jobbet. Detta utan onödiga avbrott på grund av dåliga verktyg. Hur väljer man leverantör? När det gäller verktyg kan du välja olika typer av leverantörer. De som är […]

Säker förvaring

Säkerheten på arbetsplatsen är en fråga som ofta kommer upp, vilket är en bra sak. Det är en av de absolut viktigaste frågorna och en förutsättning för att vi ska kunna vistas där och känna oss trygga. På en arbetsplats behöver även våra saker vara i trygga händer, vilket ställer krav på god och säker […]

Angående ljudnivå på arbetsplatsen

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen har många olika sidor och det är viktigt att se över alla dessa. En sak som dock inte är aktuellt att undersöka på absolut alla arbetsplatser är ljudnivån. Men de som arbetar med eller i närheten av stora maskiner kommer absolut uppleva en hel del buller. Och det gäller att […]

Se över sina fastigheter

Som fastighetsägare så gäller det att man regelbundet ser över sina fastigheter. Det kan hända mycket sen den senaste översynen och vissa saker kan vara avgörande för den verksamhet som bedrivs i fastigheten. Det kan vara bra att ha en plan för vad som behöver åtgärdas och vad som är viktigare än något annat i […]

Förändrade förutsättningar för företaget

Som företagare så får man vara förberedd på det mesta, det kan bli förändrade förutsättningar för företaget i och med att upphandlingar inte gick som de skulle och man är tvungen att åtgärda detta på ett eller annat sätt.För många företag så kan det vara kärvt att skaffa sig jobb och om man inte har […]

Att fundera på vid sanering av stora byggnationer

Att sanera stora byggnader kan leda till en rad olika problem och är oftast ett mycket stort projekt. Miljöfarligt avfall måste hanteras på visst sätt enligt lag och ibland måste saneringen utföras av utbildade personer. Sanering av byggnader som innehåller PCB Sanering av byggnationer måste ske på ett sätt som tar hänsyn både till människors […]