Att sköta skogen

Genom att sköta sin skog så blir man också framgångsrik i sitt ägande av skogen, man måste förstå hur man genom sina insatser kan påverka den ekonomiska potential som skogen faktiskt har.Skillnaden mellan den välskötta skogen och den misskötta samt den orörda är betydligt större än man kan tro. Vinsten vid en eventuell slutavverkning kan faktiskt öka med 60 000 kronor per hektar om du sköter den på rätt sätt. Det gäller att ha rätt redskap eller leja någon som kan se till att gallra, avverka, plantera ny skog och framför allt återplantera efter avverkningen.Röjning och gallring är en viktig del av arbetet och det skiljer sig lite mellan skötseln av olika skogsbruk. För att kunna odla fram riktigt värdefulla och grova timmerträd så behöver du sköta detta noga. När skogen är ung så bör den röjas och man kan gallra den ungefär två till tre gånger under omloppstiden. Om man ska beräkna den ungefärliga skillnaden i dimensionsutvecklingen emellan den skog som är röjd och gallrad eller den orörda så är den väldigt stor. En bördig granskog kan efter 75 år ge träd som är 30-35 cm om du sköter den. En misskött ger ofta inte mer än någonstans mellan 10-15 cm.De tjocka stammarna är ju de som inbringar pengar så det är inte svårt att inse hur man får bäst förtjänst.