Att skörda skog – förr och nu

Att skörda skog är något vi alltid har gjort. Man behöver träd för att bygga och skapa, samt ta bort träd för att göra plats för byar och samhälle. Men hur man skördar liknar inte hur det var förr i tiden. I början, innan maskinerna kom och gjorde allting lättare, var det ett väldigt hårt arbete. Man åkte helt enkelt ut till skogen med en yxa och högg ned träden. Man användes sig av tekniken flottning för att få träden till slutdestinationen. Detta innebär att man behöver åka med i floden och hålla koll på att träden kom fram och inte fastande. Man behövde ofta kliva på träden och balansera, kanske under hela resan. Detta ledda till många olyckor och dödsfall. En av de värre olyckorna kallas för Ormsjöolyckan som skedde 1936, en motorbåt kapsejsade och 14 män omkom när båten sjönk.Flottning började i Sverige redan runt 1300-1400 talet och fortgick in till 1900-talet. Teknikerna förändrades lite i taget, man började använda sig av motorbåt och fick bättre redskap för att driva stammarna till sågverken.Det finns fortfarande kvar lämningar från flottningstiden längs med våra vattendrag, som vittnar om forna tiders hårda arbete. Bland annat så kan lämningar av en flottningsränna beskådas vid Storastupet i Ämån, Dalarna.Få sjukna stockar finns kvar sedan flottartiden, då man vid säsongens slut rensade bottnar och stränder från timmer som fastnat. Detta kallades för rumpning och det ska ha förekommit en tradition i Dalälven, där en flotte byggdes då rumpningen var avklarad och på den placerades en docka som skulle föreställa en flottare som sedan skickades ut i strömmen, till hurrarop av alla flottare.Sedan kom industrialiseringen igång och allting förändrades. Plötsligt blev det lättare att frakta stammarna när det började komma allt fler skogsvägar som man kan använda istället för vattendragen.Hästen blev en viktig del av skogsbruket. Den förenklade forslingen av stockarna genom skog och mark och kunde forsla riktigt tunga lass med hjälp av olika doningar. Framförallt var timmerstöttingen den mest dominerande kälken för transporten och användes på egen hand eller tillsammans med andra kälkar bak. Dessa bakre kälkar kom att utformas lite olika, beroende på terrängen och eventuella problem vid körning.I dagens samhälle fortsätter skogsbruket att vara ett farligt jobb, speciellt om man ska röja gammal en stormfallna träd. Det går aldrig att beräkna om en plats är fullt säker att stå på. Det har så klart blivit mycket säkrare tack vare stora skördare som möjliggör att skogsarbetaren kan kapa och frakta träd till lastbil utan att sätta sig själv i farans väg. Det hela går också mycket snabbare och med dagens miljötänk, är man väldigt försiktig med vilka träd som får fällas, hur de fälls och vad som ska planteras där istället så att skogen fortsätter att frodas.