Att plantera skog

När man gräver upp och skördar skog så är det också viktigt att ge tillbaka något till naturen vilket är varför det är vanligt att man planterar ny skog där man har varit och skördat. I texten nedan så kan du läsa om hur det går till när man planterar samt varför det är viktigt att plantera ny skog.Med dagens skogsmaskiner så är det både snabbare och lättare att röja och skörda skog än det var förr i tiden. Detta orsakar dock att fler träd röjs undan i raskare takt än vad det hinner växa upp nya träd. Därför är det viktigt att hjälpa naturen på traven och plantera nya träd när man har varit och skördat så att skogen kan fortsätta växa och frodas.Inom skogs arbete så är man väldigt försiktig med vilka träd man får fälla, hur de fälls samt vad som ska planteras där istället. När man planterar så gäller det först och främst att hitta rätts sorts plantor som klarar av och mår bra i det klimat som du planterar dem i. Marktypen spelar inte så stor roll då du kan plantera med gott resultat i nästan alla sorters marktyper. Om marken är bördig där man ska  plantera så bör man plantera så snart som möjligt efter att man har avverkat den tidigare skogen. Detta är för att inte andra växter ska få tid att växa upp och skapa konkurrens.Markberedning före plantering är något man rekommenderar då den ger många fördelar

  • Näringstillgången blir bättre
  • Säkrare vattentillförsel genom att det blir jämnare fuktighet.
  • Mindre konkurrens från annan växtlighet
  • Värmen strålar ut från marken och minskar risken för frost.
  • Även risken för angrepp av snytbagge minskar.

Det vanligaste är att plantera på våren då det anses vara säkrare då vattentillgången är bra när tjälen släpper. Det är viktigt för rottillväxten så att den kommer igång till sommaren då plantorna börjar skjuta skott. Även höstplantering kan fungera om man satsar på augusti eller början på september då luftfuktigheten är relativt hög och temperaturen i marken fortfarande kan ge god tillväxt för rötterna. Plantorna bör vara anpassade till det hygge man ska plantera på så de skjuter skott och invintrar i tid för att undvika frostskador.