Att anlägga parkering

Uppfarten eller infarten till ditt hus är oftast det första du ser när du kommer körande. Det blir en attraktiv uppfart och ger det första intrycket samt ett komplett intryck av ditt hus. En väl genomtänkt och säker uppfart ökar dessutom värdet på din fastighet. Du kommer att bli förvånad när du ser hur stor betydelse garageuppfarten har för helheten. Tänk igenom noga hur du vill att din uppfart ska uppfattas och att den går i harmoni med ditt garage och ditt hus. En viktig aspekt är att tänka på säkerheten, att göra infarten säker både för dig och för övriga trafikanter.Börja med att kontrollera med din kommun om det finns speciella regler som du måste förhålla dig till. Varje kommun brukar ha en egen parkeringsnorm och regelverk vid anläggning av en parkering. Där kan du läsa om både bil och cykelparkering.Välj sedan ut vilket material du har tänkt dig. Valet av material kan ha betydelse för hur underarbetet ska genomföras. Samla gärna bilder på uppfarter och infarter som du tycker ser trevliga ut och jämför de mot hur det skulle fungera mot din fastighet. Små saker kan ha stor betydelse, till exempel kanske man inte ska anlägga gräs direkt mot parkeringen, Kommer någon med höga klackar så sjunker dessa ned i gräset när de kliver ur bilen. En vacker gångstig från parkeringen in till huset ökar välkomstfaktorn och tänk på att inte göra för raka linjer. Gångstigen bör ligga i anslutning till där ni parkerar bilen för att det ska vara enkelt att gå direkt till entrédörren. Har du varit och handlat mat är det praktiskt om gångstigen finns i direkt anslutning till parkeringen. Bredden bör vara så att minst två personer kan gå bredvid varandra.En del väljer att anlita en arkitekt, men du kan även själv fundera och tänka igenom hur du vill har din uppfart och garage. Har du för avsikt att sätta upp en vägbom får du ta med det i din planering redan från första början. När du tänkt igenom hur du vill att din uppfart och infart ska se ut så börjar grovjobbet. Det krävs ett bra underjobb i många olika moment för att få en tålig och stabil infart. Börja med att markera vart du vill att den ska finnas, mät och se att det är rimligt, kontrollera att det ryms inom gränserna om det finns en stadsplanering och parkeringsnormen som du måste ta hänsyn till.Därefter börjar jobbet med underarbetet, gräv ur ordentligt. Anlita en firma med grävare och traktor för att kunna gräva tillräckligt djupt och forsla bort eventuella jordmassor. När utgrävningen är genomförd lägger man i rikligt med bergkross, makadam går också bra. Nästa lager består av grovt grus. Därefter lägger man på lite finare grus. Snåla inte med underlaget då det är det som avgör hur länge din uppfart kommer att hålla. Trampa varje lager hårt så att det sätter sig och blir jämnt inför nästa lager. Samme entreprenör som du anlitat för att gräva kan mest troligtvis hjälpa dig med att trampa varje lager.Nu kommer finarbetet där man lägger plattor, stenar, kullerstenar, cement eller kanske lägger du asfalt.