Angående ljudnivå på arbetsplatsen

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen har många olika sidor och det är viktigt att se över alla dessa. En sak som dock inte är aktuellt att undersöka på absolut alla arbetsplatser är ljudnivån. Men de som arbetar med eller i närheten av stora maskiner kommer absolut uppleva en hel del buller. Och det gäller att skydda arbetare från detta så gott det bara går.

Första steget är alltid att mäta ljudnivån för att få en uppfattning om hur skadligt det kan vara. Allt som dock ligger mellan ljud som bara stör eller kan skada hörseln klassas tekniskt sett som buller. Att sänka bullernivån är i regel det första arbetet man ska ägna tid åt. Men för vissa saker är det mycket svårare att göra detta än att helt enkelt arbeta för att skydda de anställda.

Vilket ofta är just fallet för de som arbetar på byggarbetsplatser och liknande. I dessa fall brukar man normalt sett se till att alla arbetare har ordentliga hörselskydd som hela tiden ska användas på arbetsplatsen. Det finns ett par olika alternativ av hörselskydd att välja mellan och det gäller att tänka på vilka som är bäst lämpad ens anställda.

Så kallade aktiva hörselskydd kan med fördel användas på arbetsplatser där arbetare behöver ha dem på sig i längre perioder men fortfarande behöver kommunicera med varandra regelbundet. Dessa hörselskydd kan blockera höga ljud samtidigt som de stärker lägre ljud, som i detta fall då bland annat är tal. De kan sedan kopplas till en kommunikationsradio eller till och med mobilen för att tillåta kommunikation användare emellan.